0

AJANKOHTAISTA

KOKOUSKUTSU SYYSKOKOUS 2022

21.11.2022

SKYDIVE KARJALA RY:N SYYSKOKOUS 2022

Skydive Karjala Ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään kerholla Immolassa lauantaina 3.12.2022 klo 13.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat ja sääntömuutokset sekä muut jäsenistön hallitukselle 27.11. klo 18.00 mennessä toimittamat esitykset.

Hallitus

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2023

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2023 ja muut jäsenet erovuoroisten ja estymisensä ilmoittaneiden tilalle

7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
8. Esitellään ja käsitellään hallituksen esitys kerhon sääntöjen muuttamisesta

9. Esitellään ja käsitellään jäsenistöltä saapuneet esitykset
10. Kokouksen päättäminen


« Takaisin